Soveltavan liikunnan ryhmä

Soveltavan liikunnan ryhmä

 • Liikunnan iloa jokaiselle!

 • Soveltavan liikunnan ryhmä tarjoaa liikuntaa vanhemman tai muun aikuisen kanssa.
  Tavoitteena on päästä liikkumaan ja nauttimaan liikunnan ilosta. Painimatto
  pehmeänä alustana mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja turvallisuuden. Ryhmä
  on kaikille avoin ja toimintaa sovelletaan osallistujien taitojen ja toiveiden mukaan.

 • Mitä on soveltava liikunta? Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden
  liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai
  sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja
  joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ohjaajilta.

Ryhmä kokoontuu Woimanpesässä sunnuntaisin klo 17.00-18.00