Soveltavan liikunnan ryhmä

  • Liikuntaa vanhemman tai muun aikuisen kanssa
  • Tavoitteena on päästä liikkumaan ja nauttimaan liikunnan ilosta
  • Pehmeä alusta mahdollistaa monipuolisen liikkumisen ja turvallisuuden
  • Ryhmä on kaikille avoin ja toimintaa sovelletaan osallistujien taitojen ja toiveiden mukaan

Mitä on soveltava liikunta? Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista ohjaajilta.

Ryhmä kokoontuu Woimanpesässä sunnuntaisin klo 17.00-18.00 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa https://hwj.myclub.fi/