Harjun Woiman sääntömääräinen syyskokous 29.11. klo 18.00 Woimanpesällä

21.11.2018

Harjun Woima Jyväskylä                                                                                         

 

Syyskokous 

 

Aika:                                   29.11.2018 klo 18.00

Paikka:                               Woimanpesä, Kangasvuorentie 32                

 

Syyskokouksen asialista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja/-t
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  9. Kokouksen päätös