Harjun Woima Jyväskylä Ry:n Kevätkokous 29.5.2019 klo 17.00 Woimanpesällä

22.5.2019

Tervetuloa Harjun Woima Jyväskylä ry:n kevätkokoukseen 29.5.2019, klo 17.00 alkaen. 

 

Harjun Woima Jyväskylä Ry kevätkokous asialista

Aika:                             29.5.2019  klo 17.00

Paikka:                          Woimanpesä, Kangasvuorentie 32

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Muut asiat