Harjun Woiman sääntömääräinen syyskokous 5.12.2019 klo 18.00 Woimanpesällä

25.11.2019

Harjun Woima Jyväskylä                                                                                         

Syyskokous 

Aika:                                   5.12.2019 klo 18.00

Paikka:                               Woimanpesä, Kangasvuorentie 32

Syyskokouksen asialista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja/-t
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  9. Kokouksen päätös

Tervetuloa! 

Harjun Woima Jyväskylä Ry:n hallitus