Mahdollisuus osallistua painonnostoon liittyvään tutkimukseen keväällä 2021!

18.12.2020

Tule mukaan tutkimukseen! 

Tarkoituksena on tutkia Harjun Woiman aikuisten punttikoulun yhteyttä liikkuvuuteen, koordinaatioon sekä ponnistusvoimaan aloittavilla painonnostoharrastajilla kolmen kuukauden ajanjaksolla.

Tavoite on selvittää, kuinka nämä ominaisuudet tulevat muuttumaan harjoitusjakson aikana. Tutkimukseen voivat osallistua aikuisten punttikoulun syksyllä 2020 aloittaneet tai keväällä 2021 aloittavat harrastajat.

Toteutus Toteutus tapahtuu tammi-huhtikuussa 2021. Viikoilla 2-3 (11.1.-24.1) tehdään alkutestit aikuisten punttikoulun harjoitusten yhteydessä. Alkutesteihin mahdollisuus osallistua neljällä eri kerralla. Lopputestit ajoittuvat viikolle 14 (6.4 ja 8.4). Testit sisältävät liikkuvuutta, koordinaatiota ja ponnistusvoimaa mittaavia testejä, joidenka avulla on tarkoitus kartoittaa, mitä muutoksia ominaisuuksiin tulee harjoittelujakson aikana. Testit sisältävät myös kyselylomakkeen. Tutkimukseen osallistuminen ei velvoita osallistumaan kaikkiin aikuisten punttikoulun harjoituksiin. Kuitenkin säännöllistä harjoituksissa käymistä suositellaan.

Tulokset Tuloksia analysoidaan ja ne julkaistaan opinnäytetyössä. Opinnäytetyö julkaistaan verkossa theseus.fi. Testituloksia ja kyselylomakkeeseen kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne tuhotaan, kun opinnäytetyö on julkaistu. Osallistuja voi pyytää lomakkeet myös takaisin itselleen. Opinnäytetyössä ei tuoda ilmi henkilötietoja.

Lisätietoja Osallistuminen on tärkeää, jotta saadaan riittävä otos luotettavan tutkimuksen toteutumiseksi. Osallistuminen kannattaa, sillä osallistujat saavat lisää tietoa testien avulla omasta kehittymisestään sekä kaikille testiin osallistuville jaetaan vinkkipankki terveelliseen ja urheilua tukevaan ravitsemukseen. Voit ilmoittautua tutkimukseen ja testeihin alla olevaan sähköpostiin, numeroon tai saapumalla paikalle aikuisten punttikoulun harjoituksiin viikoilla 2-3. Tarvittaessa voit sopia oman testausajan tai kysyä lisää tutkimuksesta.

Nähdään testeissä!

Terveisin Satu Tiihonen

satutiihonen@kamk.fi

050 411 4895