Harjun Woima Jyväskylä ry kevätkokous 5.5.22 klo 18.00

26.4.2022

Harjun Woima Jyväskylä Ry hallituksen kevätkokous asialista

Aika:                             torstaina 5.5.2022 klo 18.00

Paikka:                          Woimanpesä, Kangasvuorentie 32

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Muut asiat

Tervetuloa!