Harjun Woima Jyväskylä ry syyskokous 22.11.23 klo 20.00 Woimanpesällä

13.11.2023

Syyskokous  

Aika:                                   22.11.2022 klo 20.00

Paikka:                                Woimanpesä, Kangasvuorentie 32

 

Syyskokouksen asialista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 2024.
  6. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja/-t
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  9. Kokouksen päätös

Tervetuloa syyskokoukseen!