Nallepaini

Monipuolista liikuntaa 3-4 -vuotiaille, (2020-2022 syntyneet)

 • Nallepaini on suuren suosion saavuttanut lapsen ja aikuisen yhteinen harjoitus.
  Nallepainissa liikutaan hauskasti ja monipuolisesti mattoa ja erilaisia temppuratoja
  hyödyntäen.

 • Harjoitukset kehittävät perusliikuntataitoja kuten tasapainoa, nopeutta, ketteryyttä ja
  voimaa ja näin tarjoavat lapselle loistavan liikunnallisen perustan. Samalla se tarjoaa
  kuntoliikuntaa pienten lasten vanhemmille ja antaa valmiuksia sekä rohkeutta
  kehittää lapsen taitoja.

 • Harjoituksissa lapsi omaksuu myös ryhmässä toimimisen taitoja ja yhteistyökykyä.

Harjoituspaikkana nallepaineissa toimii Woimanpesä ja Keski-Palokan yhtenäiskoulu.  

Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportin kautta 

 

 

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Nallepaini opetussuunnitelma:

 

Nallepainin tavoitteena on tutustua omaan kehoon ja löytää liikunnan iloa yhdessä
läheisen aikuisen kanssa. Nallepainissa harjoitellaan leikin kautta motorisia
perustaitoja ja luodaan luottavaa suhdetta omaan kehoon.

 

Nallepainin fyysiisin osaamistavoitteisiin kuuluvat mm.

 • Omaan kehoon tutustuminen ja kehon hahmottamisen parantuminen
 • Liikkuminen eri tavoin eteen ja taakse
 • Hyppiminen
 • Heittäminen ja kiinni ottamisen harjoittelu
 • Eläinliikkumiset
 • Silta
 • Kuperkeikkojen harjoittelu eteen ja taakse
 • Tuettu päälläseisonta
 • Kärrynpyörän alkeet
 • Vanhemman kanssa leikinomaista kamppailuun tutustumista
 • Kiipeäminen ja roikkuminen
 • Tasapainoa vaativat liikkeet

Muita tavoitteita ovat mm.

 • Opettelu ohjattuun toimintaan yhdessä aikuisen kanssa
 • Sääntöjen noudattamisen opettelu
 • Yhteenkuuluvuuden tunteen muodostuminen
 • Lapsen rohkeuden ja itseluottamuksen kasvu
 • Lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen kehittyminen

HUOM! Kausi tarkoittaa syyskautta (syyskuu-joulukuu) TAI kevätkautta (tammikuu-huhtikuu). Maksut ovat molemmista kausista ERIKSEEN!

Kuvaa klikkaamalla pääset nallepaini.fi -sivustolle