Tähtiseura

Harjun Woima Jyväskylä ry loistaa Tähtiseurana
 

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Harjun Woima Jyväskylä ry on saanut painin lasten ja nuorten tähtimerkin ja painonnoston aikuisten tähtimerkin . Merkit viestivät siitä, että seura luo lapsille, nuorille ja aikuisille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja urheilun laatutekijät ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa! 

 

Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

– Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä ja saavuttaa menestystä. Tähtiseura-yhteisöön liittymällä seura saa apua ja työkaluja toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen, vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Seurojen yhdessä muodostama Tähtikuvio loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään, kertoo Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

Lisätietoja

Tähtiseurat - Suomen Olympiakomitea
 

Tähtiseura is a quality management programme set up by the Finnish Olympic Committee, sports federations andregional sports organisations.
The Star Label represents a promise of quality to current and new club members as well as their familiesand supporters.
It is an indication of modern, agile, responsible and humane operating methods. It meets the needs of all kinds of athletes and sports enthusiasts, but also develops with them.

 

 

 

 

Harjun Woima Jyväskylä ry on ollut lasten ja nuorten Tähtiseura vuodesta 2018.  Tähtiseura-tunnus luovutettiin 12.5. Töölön Kisahallissa Painiliiton kevätkokouksen ja vapaapainin SM-kisojen yhteydessä.
Kuvassa tunnuksen luovutti Painiliiton puheenjohtaja Tuomo Karila, vastaanottajana Harjun Woiman puheenjohtaja Petra Riutta-aho. Jatketaan yhdessä laadukasta seuratyötä tehden!