Seuran toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja on laadittu selventämään seuran toimintaa ja toimintatapoja. Käsikirja kertoo miten käytännössä seuratoimintaa organisoidaan. Toimintakäsikirja toimii jatkuvan kehittämisen välineenä ja se tarkastetaan vähintään vuosittain (tammikuussa) seuran hallituksen toimesta. Toimintatapojen tulee elää ajan hengessä ja kehittyä seuran jäsenten ehdotusten pohjalta. Toimintakäsikirja toimii myös perehdyttämisen välineenä uusille seuratoimijoille.