Viestintä

Seuran pääasiallinen viestintäkanava on seuran kotisivut. Kotisivujen päivitysvastuut ja -oikeudet on jaettu hallituksen valitseman viestintätyöryhmän jäsenille. Nettisivujen pääkäyttäjä on seuran puheenjohtaja joka luo käyttäjätunnukset viestintätyöryhmän nimeämille henkilöille.

Jäsenviestintä hoidetaan My-club järjestelmän avulla. Jäsentiedotteet lähetetään kaikille rekisterissä oleville jäsenille vähintään kahdesti vuodessa, mielellään useamminkin. Jäsentiedotteet lähettää seuran sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja, toiminnanjohtaja, puheenjohtaja tai viestintätyöryhmän nimeämä henkilö.

Valmentajien sisäinen viestintä hoidetaan pääasiassa WhatsApp-viestiryhmässä sekä sähköpostitse.

Tarkempaa viestintäsuunnnitelmaa ei toistaiseksi vielä ole. Sisäisen viestinnän tavoitteena on välittää mahdollisimman selkeästi ja avoimesti tietoa seuran jäsenille kaikesta seurassa tapahtuvasta toiminnasta ja suunnittelusta.  Ensin hoidetaan sisäinen viestintä ja sen jälkeen ulkoinen. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on viestiä seuran toiminnasta kaikille uusille potentiaalisille jäsenille sekä muille tärkeille sidosryhmille kuten kaupunki, liikunta- ja urheilujärjestöt, seurat, paikalliset yritykset ja säätiöt.