Sidosryhmät

Seuran toiminnan kannalta tärkeää on menestyksekkään sidosryhmäyhteistyön tekeminen useaan eri suuntaan. Valtakunnallisella tasolla yhteistyötä tehdään mm. Painiliiton, Painonnostoliiton, Olympiakomitean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Alueellisella tasolla toimitaan yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston, Keski-Suomen Liikunnan, Jyväskylän Urheiluakatemian ja KIHU:n kanssa. Paikallistasolla tehdään yhteistyötä Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelujen, opetustoimen, muiden urheiluseurojen sekä erilaisten yhdistysten ja yritysten kanssa.