Toiminnan urheilulliset tavoitteet

Lapset

 • lapsi oppii leikkien liikunnan perustaidot
 • lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä
 • lapsi oppii toimimaan ryhmässä
 • lapsi oppii harjoittelemaan ja rakkaus liikkumiseen vahvistuu

Nuoret

 • motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittyminen
 • fyysisten ominaisuuksien kehittyminen
 • nuoren lajiteknisten taitojen kehittyminen
 • rakkaus lajiin syttyy tai entisestään vahvistuu
 • pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen harjoitteluun kasvaminen
 • kilpailutoimintaan osallistuminen
 • urheilija saavuttaa omat tavoitteensa

Aikuiset

Kilpaurheilijat

 • motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen edelleen kehittyminen ja ylläpysyminen
 • fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien edelleen kehittyminen ja ylläpysyminen
 • lajiteknisten taitojen kehittyminen ja ylläpysyminen
 • urheilija saavuttaa omat tavoitteensa

Kuntourheilijat

 • yksilön hyvinvoinnin lisääminen monipuolisen liikunnan avulla
 • motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen ylläpitäminen tai jopa kehittyminen
 • fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien ylläpitäminen tai jopa kehittyminen
 • uusiin harjoitusmenetelmiin ja lajeihin tutustuminen
 • aikuisella on myös mahdollisuus liikkua ohjatusti yhdessä lapsensa kanssa aikuinen – lapsi ryhmissä

 

Harjun Woiman jokaiseen harjoitukseen sisältyy yrittämistä, iloa, onnistumista ja kannustusta!