Toiminnan urheilulliset tavoitteet

Lapset

 • lapsi oppii leikkien liikunnan perustaidot

 • lapsi saa liikkua iloisessa onnistumisen ilmapiirissä

 • lapsi oppii toimimaan ryhmässä

 • lapsi oppii harjoittelemaan ja rakkaus liikkumiseen vahvistuu

Nuoret

 • motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittyminen

 • fyysisten ominaisuuksien kehittyminen

 • nuoren lajiteknisten taitojen kehittyminen

 • rakkaus lajiin syttyy tai entisestään vahvistuu

 • pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen harjoitteluun kasvaminen

 • kilpailutoimintaan osallistuminen

 • urheilija saavuttaa omat tavoitteensa

Aikuiset

Kilpaurheilijat

 • motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen edelleen kehittyminen ja ylläpysyminen

 • fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien edelleen kehittyminen ja ylläpysyminen

 • lajiteknisten taitojen kehittyminen ja ylläpysyminen

 • urheilija saavuttaa omat tavoitteensa

Kuntourheilijat

 • yksilön hyvinvoinnin lisääminen monipuolisen liikunnan avulla

 • motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen ylläpitäminen tai jopa kehittyminen

 • fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien ylläpitäminen tai jopa kehittyminen

 • uusiin harjoitusmenetelmiin ja lajeihin tutustuminen

 • aikuisella on myös mahdollisuus liikkua ohjatusti yhdessä lapsensa kanssa aikuinen – lapsi ryhmissä

 

Harjun Woiman jokaiseen harjoitukseen sisältyy yrittämistä, iloa, onnistumista ja kannustusta!