Toiminnan eettiset linjaukset

Seuramme toiminta on avointa kaikille. Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteisömme perusta. Haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden henkilöiden ja tahojen kanssa liikunta- ja urheilukulttuurin kehittämiseksi.

Olemme kaikki seurassamme kasvattajia. Käytännössä kaikkiin liikuntaa ja urheilua koskeviin tilanteisiin ja tapahtumiin liittyy kasvatuksellinen ulottuvuus - harjoituksissa, leiri- ja kisamatkoilla, talkootapahtumissa ja vanhempainilloissa. Kasvatustapana on oma esimerkkimme. Annamme itsellemme ja toisillemme aikaa kasvaa ja kehittyä kukin omien kykyjensä mukaan. Tuemme elinikäistä oppimista liikunnan ja urheilun parissa. Kannustamme jokaista kantamaan vastuunsa yhteisöstämme.

Kaikki tekemisemme edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Päihteitä ja väkivaltaa ei yhdistetä liikuntaan ja urheiluun. Fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin puututaan, ja niitä ennaltaehkäistään aktiivisesti. Luomme liikunnalle ja urheilulle turvalliset puitteet. Urheilusuoritukset eivät ole urheilijoiden arvon ainoa mittari.

Kohtelemme kaikkia tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti. Päätöksiä tehdessämme valmistelemme, kuuntelemme ja perustelemme huolella. Päätöksentekoon liittyvät pelisäännöt ovat kaikkien saatavilla. Rikoksiin ja rikkomuksiin suhtaudumme aina vakavasti. Uskomme kuitenkin ihmiseen ja voimme antaa uuden mahdollisuuden. Antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta sekä turvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen ovat olennainen osa toimintaamme. Rakennamme myös taloutta realistiselle ja kestävälle pohjalle.

Suojelemme yhteistä ympäristöämme ja ohjaamme myös muita tekemään samoin. Kasvamme yhdessä kohti luonnon kunnioittamista ja haemme tasapainoa omien tekemistemme ja kestävän kehityksen välille. Osallistumme vastuullisesti toimenpiteisiin kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Jokaisen seuran jäsenen tulee muistaa tämä tehdessään omia valintoja arjessa ja harrastamisessa.

Tiedämme, että teemme myös virheitä mutta haluamme oppia, kehittyä ja yrittää parhaamme.

Haluamme, että seuramme on vastuullinen ja aidosti hyvä!

 

Lisätietoa suomalaisesta vastuullisen urheilun edistämistyöstä löydät oheisesta linkistä: Etusivu - Suek