Hallituksen nimeämät työryhmät

Valmentajakerho

Harjun Woiman valmentajakerho järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa seuran toiminnassa mukana oleville ohjaajille ja valmentajille. Hallitus määrittelee vuosittain kerhon toimihenkilöt ja kerhon toimintaa varatut resurssit. Kaikki ohjaajat ja valmentajat kutsutaan virkistysiltoihin 1-2 kertaa vuodessa. Toiminnan tavoitteena on kiittäminen, yhteisöllisyyden vaaliminen ja osallisuuden lisääminen.    


Markkinointi- ja viestintäryhmä

Erillistä markkinointiryhmää ei ollut vuodesta 2020. Hallitus vastaa toistaiseksi seuran markkinoinnista.

Työryhmän tarkoituksena on toteuttaa ja kehittää seuran markkinointia ja viestintää, tuoda lisää resursseja toimintaan sekä isossa kuvassa kehittää seuran ja lajien imagoa alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Markkinointiryhmä muotoilee, hinnoittelee ja myy yritysyhteistyösopimukset sekä suunnittelee ja toteuttaa mainonnan. Ensisijaisesti panostetaan seuran jäsenpalvelujen ja tapahtumien markkinointiin.  

Työryhmä hoitaa ja kehittää seuran sisäistä ja ulkoista viestintää, jonka tavoitteena on informoida jäsenistöä ajankohtaisista asioista, lisätä yleistä tietoisuutta seuran toiminnasta ja lisätä ihmisten kiinnostusta seuran toimintaa kohtaan. Viestintätyöryhmä myös ideoi erilaisten viestintäkanavien käyttöä, huomioiden kustannustehokkuuden. Viestintätyöryhmä jakaa seuran nettisivujen päivitysoikeudet ja -velvollisuudet. Viestintätyöryhmän koollekutsujana toimii hallituksen markkinointivastaava.

 

Kilpailutyöryhmä

Kilpailujen järjestely on tapahtumakohtainen ja työryhmän rekrytoi ja nimittää hallitus sen jälkeen kun Painiliitto tai Painonnostoliitto on myöntänyt kilpailun seuran järjestettäväksi. Seuran hallituksen muut jäsenet osallistuvat järjestelykokouksiin omien mahdollisuuksien mukaisesti. Varsinaisessa kilpailutapahtumassa tarvitaan hallituksen jäsenten lisäksi merkittävä määrä talkooihmisiä varmistamaan kilpailutapahtuman onnistuminen.
 

Seuran omien tapahtumien järjestelytyöryhmä

Tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava työryhmä toimii puheenjohtajan alaisuudessa. Ohjelmassa on kausittain kevät- ja syyskauden päättäjäiset harrastajille, perhepäivät sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Näiden lisäksi hallitusten jäsenten arvioinnin mukaan voidaan järjestää hallituksen ja operatiivisten toimijoiden keskinäisiä työseminaareja tai koulutustilaisuuksia.