Hallinto

Seuran ylin päättävä elin on yhdistyksen virallinen kokous (kevät- ja syyskokous). Yhdistyksen jäsenet päättävät virallisissa kokouksissa seuran toimintalinjoista ja hallitus toteuttaa operatiivisesti, johtaen myös mahdollisen henkilöstön toimintaa. Organisaation toimintaa ohjaavat seuran viralliset säännöt, jotka ovat seuran kaikkien jäsenten luettavissa seuran nettisivuilla, sekä hallituksen hyväksymä toimintakäsikirja.

Seuran toiminnan kehittymisen kannalta on olennaista, että uusia osaavia ja innokkaita toimijoita löydetään jatkuvasti. Kaikilla toiminnassa mukana olevilla on oikeus ja velvollisuus vinkata potentiaalisista toimijoista seuran hallituksen jäsenille ja valmennusvastaavalle.

Hallitus

  • edustaa yhdistystä ja johtaa yhdistyksen toimintaa toimikaudellaan

  • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta vastuullisesti

  • päättää toiminnanjohtajan tai muiden työntekijöiden palkkaamisesta yhdistykseen

  • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee asiat niihin sekä panee täytäntöön kokousten päätökset

  • rekrytoi osaavia henkilöitä ehdolle hallitukseen, vuosikokouksessa valittaviksi

  • pitää yllä jäsenluetteloa, tekee yhdistyksen tilinpäätöksen

  • laatii ja lähettää liittoihin niiden vaatimat toimintaa koskevat vuositilastot

  • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tekee esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä

  • suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet