Seuratoiminnan arviointi- ja kehitystyö

Seuratoiminnan arviointia ja kehitystyötä tehdään aktiivisesti kaikilla toiminnan tasoilla. Asiantuntijana seuran toimintaa sparraa KesLin seurakehittäjä. Hallitus tekee vuosittain oman toimintansa itsearvioinnin ja perehtyy jäsenten palautekyselyjen tuloksiin ja yhteenvetoon. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehtäessä paneudutaan aina edellisen toimintakauden tuloksiin. Tähtiseura-auditoinnit toimivat jatkuvan kehittämisen välineenä ja ne toteutetaan kolmen vuoden välein. Auditoinnista vastaa Suomen Painiliitto ja KesLi. Strategiatyö tehdään viiden vuoden välein.

Jäsentyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain toukokuussa.