Arvot

 • laadukkuus

 • jatkuva kehittyminen

 • yksilön arvostaminen

Laadukkuus urheilutoiminnassa tarkoittaa:

 • Osaavat ja aktiiviset ohjaajat sekä valmentajat
 • Laadukkaat, tavoitteelliset ja toiminnallisesti aktiiviset harjoitukset
 • Kannustava ilmapiiri myös rehtiin kilpailuun

Laadukkuus hallinnossa tarkoittaa:

 • osaavat ja aktiiviset hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt
 • yhdistyksen lakisääteiset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti
 • toimiva ja oikea-aikainen suunnittelu, viestintä, markkinointi ja rekrytointi
 • kehittynyt kiitoskulttuuri

Jatkuva kehittyminen tarkoittaa:

 • uteliaisuutta sekä rohkeutta uusiin asioihin ja tapoihin toimia
 • valmiutta kouluttautua, aina ja kaikkialla
 • suunnittele luovasti > toteuta laadukkaasti > arvioi kriittisesti > korjaa nöyrästi
 • seurassa tehdään viiden vuoden jaksoissa strategista suunnittelua

Yksilön arvostaminen tarkoittaa:

 • seuraan pääsee helposti mukaan
 • erilaisuus on voimavara
 • seurassa on reilu meininki ja asioista puhutaan avoimesti
 • seurassa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä