Arvot

 • laadukkuus

 • jatkuva kehittyminen

 • yksilön arvostaminen

Laadukkuus urheilutoiminnassa tarkoittaa:

 • Osaavat ja aktiiviset ohjaajat sekä valmentajat

 • Laadukkaat, tavoitteelliset ja toiminnallisesti aktiiviset harjoitukset

 • Kannustava ilmapiiri myös rehtiin kilpailuun

Laadukkuus hallinnossa tarkoittaa:

 • osaavat ja aktiiviset hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt

 • yhdistyksen lakisääteiset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti

 • toimiva ja oikea-aikainen suunnittelu, viestintä, markkinointi ja rekrytointi

 • kehittynyt kiitoskulttuuri

Jatkuva kehittyminen tarkoittaa:

 • uteliaisuutta sekä rohkeutta uusiin asioihin ja tapoihin toimia

 • valmiutta kouluttautua, aina ja kaikkialla

 • suunnittele luovasti > toteuta laadukkaasti > arvioi kriittisesti > korjaa nöyrästi

 • seurassa tehdään viiden vuoden jaksoissa strategista suunnittelua

Yksilön arvostaminen tarkoittaa:

 • seuraan pääsee helposti mukaan

 • erilaisuus on voimavara

 • seurassa on reilu meininki ja asioista puhutaan avoimesti

 • seurassa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä