Hallituksen jäsenten toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • toimii seuran työntekijöiden esimiehenä
 • toimii seuran virallisena edustajana, nimenkirjoittajana
 • vastaa viimekädessä seuran tiedottamisesta
 • kutsuu koolle hallituksen ja seuran kokoukset
 • käynnistää kehityshankkeita
 • avaa uusia ja kehittää olemassa olevia paikallisia yhteistyökuvioita seuralle
 • toimii ensisijaisena allekirjoittajana seuran sopimuksissa ja sitoumuksissa
 • vastaa ulkopuolisten salivuorojen hakemisesta
 • vastaa seura- ja toiminta-avustusten hakemisesta sekä raportoinnista

Varapuheenjohtaja

 • toimii puheenjohtajan tukena ja varahenkilönä
 • kehittää operatiivista toimintaa
 • käynnistää kehityshankkeita
 • avaa uusia ja kehittää olemassa olevia paikallisia yhteistyökuvioita seuralle
 • vastaa vuosittain toimintasuunnitelman ja – kertomuksen kokoamisesta, yhdessä muiden hallitusten jäsenten kanssa
 • vastaa seuran markkinointi- ja yhteiskuntasuhteiden kehittymisestä
 • raportoi seuran toiminnasta liitoille ja kaupungille
 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana

Sihteeri

 • laatii kutsut ja esityslistat hallituksen kokouksiin sekä seuran kokouksiin yhdessä puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan kanssa
 • laatii pöytäkirjat hallituksen ja seuran kokouksista
 • tiedottaa hallituksen päätöksistä seuran jäsenille
 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana yhdessä taloudenhoitajan kanssa

Jäsenrekisterinhoitaja

 • ylläpitää ja valvoo jäsenrekisteriä
 • tiedottaa seuran vuosittaiset jäsenmäärät tarvittaville tahoille joulukuussa
 • huolehtii, että jäsenluettelo on vuosikokouksessa käytettävissä, jotta henkilön jäsenyys on tarkistettavissa
 • jäsenrekisteriohjelmana käytetään My club-ohjelmaa

Taloudenhoitaja

 • toimii seuran talouden ohjaajana ja valvojana
 • vastaa molemmin suuntaisen maksuliikenteen hoitamisessa
 • raportoi säännöllisesti hallitukselle taloudellisesta tilanteesta
 • vastaa talousohjeiston päivittämisestä ja noudattamisesta
 • vastaa taloussuunnitelman tekemisestä, yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa
 • vastaa tilinpäätöksen tekemisestä
 • tekee yhteistyötä kirjanpitäjän kanssa
 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana yhdessä sihteerin kanssa

Valmennusvastaava

 • Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja valitseminen
 • Seuran kurssitarjonnan suunnittelu ja toteutus
 • Seuran ohjauksen ja valmennuksen laadun valvonta
 • seuran valmennuslinjaukset ja sisällöt
 • seuran sisäisten koulutusten järjestäminen ja koulutuksiin ohjaaminen
 • valmentajien koollekutsuja, vähintään kahdesti vuodessa
 • OTO- valmentajien yhteyshenkilö

Markkinointivastaava

 • on hallituksessa markkinoinnin kehittämisen asiantuntija
 • toimii seuran markkinoinnin kehittämisessä
 • rekrytoi markkinointiryhmän ja toimii sen puheenjohtajana

Sali- ja turvallisuusvastaava

 • vastaa seuran hallinnoiman tilan kehittämissuunnittelusta, siisteydestä ja paikkojen sekä välineiden kunnosta ja turvallisuudesta.
 • huolehtii mm. siitä, että yleinen siisteys on hyvä, matot pestään säännöllisesti, saniteettitiloissa on paperia, roskikset ovat tyhjät ja kaikkiin korjaustarpeisiin vastataan mahdollisimman pikaisesti.
 • kutsuu koolle talkoot, joilla muutetaan, huolletaan ja/tai siivotaan paikkoja. 
 • huolehtii, että salilla on aina riittävästi ensiaputarvikkeita

Laatuvastaava

 • päivittää toimintakäsikirjaa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa
 • käynnistää kehityshankkeita
 • kerää vuosittain jäsenpalautteet ja esittelee niiden tulokset hallitukselle
 • ylläpitää ja kehittää Tähtiseura- laatukriteerien toteutumista seuran toiminnassa

Jokainen hallituksen jäsen voi rekrytoida itselleen työparin tai tiimiin, jotta kukaan ei kuormittuisi seuratöistä liikaa.