Hallituksen jäsenten toimenkuvat

Puheenjohtaja

 • toimii seuran työntekijöiden esimiehenä

 • toimii seuran virallisena edustajana, nimenkirjoittajana

 • vastaa viimekädessä seuran tiedottamisesta

 • kutsuu koolle hallituksen ja seuran kokoukset

 • käynnistää kehityshankkeita

 • avaa uusia ja kehittää olemassa olevia paikallisia yhteistyökuvioita seuralle

 • toimii ensisijaisena allekirjoittajana seuran sopimuksissa ja sitoumuksissa

 • vastaa ulkopuolisten salivuorojen hakemisesta

 • vastaa seura- ja toiminta-avustusten hakemisesta sekä raportoinnista

Varapuheenjohtaja

 • toimii puheenjohtajan tukena ja varahenkilönä

 • kehittää operatiivista toimintaa

 • käynnistää kehityshankkeita

 • avaa uusia ja kehittää olemassa olevia paikallisia yhteistyökuvioita seuralle

 • vastaa vuosittain toimintasuunnitelman ja – kertomuksen kokoamisesta, yhdessä muiden hallitusten jäsenten kanssa

 • vastaa seuran markkinointi- ja yhteiskuntasuhteiden kehittymisestä

 • raportoi seuran toiminnasta liitoille ja kaupungille

 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana

Sihteeri

 • laatii kutsut ja esityslistat hallituksen kokouksiin sekä seuran kokouksiin yhdessä puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan kanssa

 • laatii pöytäkirjat hallituksen ja seuran kokouksista

 • tiedottaa hallituksen päätöksistä seuran jäsenille

 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana yhdessä taloudenhoitajan kanssa

Jäsenrekisterinhoitaja

 • ylläpitää ja valvoo jäsenrekisteriä

 • tiedottaa seuran vuosittaiset jäsenmäärät tarvittaville tahoille joulukuussa

 • huolehtii, että jäsenluettelo on vuosikokouksessa käytettävissä, jotta henkilön jäsenyys on tarkistettavissa

 • jäsenrekisteriohjelmana käytetään Suomisporttia

Taloudenhoitaja

 • toimii seuran talouden ohjaajana ja valvojana

 • vastaa molemmin suuntaisen maksuliikenteen hoitamisessa

 • raportoi säännöllisesti hallitukselle taloudellisesta tilanteesta

 • vastaa talousohjeiston päivittämisestä ja noudattamisesta

 • vastaa taloussuunnitelman tekemisestä, yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa

 • vastaa tilinpäätöksen tekemisestä

 • tekee yhteistyötä kirjanpitäjän kanssa

 • toimii tarvittaessa seuran nimenkirjoittajana yhdessä sihteerin kanssa

Valmennusvastaava

 • Valmentajien ja ohjaajien rekrytointi ja valitseminen

 • Seuran kurssitarjonnan suunnittelu ja toteutus

 • Seuran ohjauksen ja valmennuksen laadun valvonta

 • seuran valmennuslinjaukset ja sisällöt

 • seuran sisäisten koulutusten järjestäminen ja koulutuksiin ohjaaminen

 • valmentajien koollekutsuja, vähintään kahdesti vuodessa

 • OTO- valmentajien yhteyshenkilö

Markkinointivastaava

 • on hallituksessa markkinoinnin kehittämisen asiantuntija

 • toimii seuran markkinoinnin kehittämisessä

 • rekrytoi markkinointiryhmän ja toimii sen puheenjohtajana

Sali- ja turvallisuusvastaava

 • vastaa seuran hallinnoiman tilan kehittämissuunnittelusta, siisteydestä ja paikkojen sekä välineiden kunnosta ja turvallisuudesta.

 • huolehtii mm. siitä, että yleinen siisteys on hyvä, matot pestään säännöllisesti, saniteettitiloissa on paperia, roskikset ovat tyhjät ja kaikkiin korjaustarpeisiin vastataan mahdollisimman pikaisesti.

 • kutsuu koolle talkoot, joilla muutetaan, huolletaan ja/tai siivotaan paikkoja. 

 • huolehtii, että salilla on aina riittävästi ensiaputarvikkeita

Laatuvastaava

 • päivittää toimintakäsikirjaa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa

 • käynnistää kehityshankkeita

 • kerää vuosittain jäsenpalautteet ja esittelee niiden tulokset hallitukselle

 • ylläpitää ja kehittää Tähtiseura- laatukriteerien toteutumista seuran toiminnassa

Jokainen hallituksen jäsen voi rekrytoida itselleen työparin tai tiimiin, jotta kukaan ei kuormittuisi seuratöistä liikaa.