Hallituksen ulkopuolisten toimijoiden toimenkuvat

Kirjanpitäjä

Kirjanpito, tilinpäätöksen tekeminen ja mahdollinen palkanlaskenta ostetaan ostopalveluna Keski-Suomen Liikunnalta. Hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja vastaavat ostopalvelusopimuksesta ja taloushallinnon yhteistyön kehittämisestä.

Salivastaava

Salivastaava vastaa seuran hallinnoiman tilan kehittämissuunnittelusta, siisteydestä ja paikkojen sekä välineiden kunnosta ja turvallisuudesta.

Salivastaava huolehtii mm. siitä, että yleinen siisteys on hyvä, matot pestään säännöllisesti, saniteettitiloissa on paperia, roskikset ovat tyhjät ja kaikkiin korjaustarpeisiin vastataan mahdollisimman pikaisesti. Salivastaava kutsuu koolle talkoot, joilla muutetaan, huolletaan ja/tai siivotaan paikkoja. Salivastaava voi rekrytoida itselleen työparin tai tiimiin.

Toiminnanjohtaja

Mahdollinen palkallinen päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä jonka hallitus on palkannut. Vuonna 2023 seurassa ei ole palkallista toiminnanjohtajaa. Toimenkuva on rakennettu pitkän tähtäimen tavoitteen johdosta.

Toiminnanjohtaja vastaa seuran talouden, hallinnon ja viestinnän toimivuudesta sekä kehittämisestä. Toiminnanjohtajan johtamisvastuulla on seuran järjestämät tapahtumat ja sidosryhmäyhteistyön toteuttaminen. Toiminnanjohtajan tehtävänä on tukea luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten työtä seurassa sekä rekrytoida seuraan uusia toimijoita. Toiminnanjohtaja toimii mahdollisten muiden seuran työntekijöiden esimiehenä.

Seuran toiminnanjohtajalla on työsopimuksessa kuvattu myös taloudellinen tulostavoite yhteistyösopimusten myynnistä.

Toiminnanjohtajan vastuita:

  • kehittää seuran toimintaa kaikilla tasoilla: valmennustoiminta, seurayhteistyö, yritysyhteistyö, hallinto, viestintä ja markkinointi

  • laatii hallituksen kanssa yhteistyössä budjetin osaksi toimintasuunnitelmaa

  • vastaa seuran tileistä ja budjettiseurannasta

  • vastaa laskujen maksamisesta sekä laskuttamisesta

  • laatii talousraportit hallituksen kokouksiin

  • vastaa tilinpäätöksen tekemisestä ja saa vastuuvapautuksen seuran yleiseltä kokoukselta yhdessä hallituksen kanssa